Ogłaszamy NABÓR do Szkoły Muzycznej I st. i Szkoły Umuzykalniającej

PRZESŁUCHANIA po ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym w siedzibie szkoły (Budynek SP 109, ul. Przygodna 2).
Zapisy: szkola1st@akademia-muzyki.com , +48 692 548 061

 

Zapraszamy do nauki gry na:

  • fortepianie
  • gitarze
  • skrzypcach
  • flecie poprzecznym i prostym
  • trąbce
  • LEKCJE ŚPIEWU

W przypadku większej ilości chętnych, możemy otworzyć klasę gry na dowolnym instrumencie.

Miejsce zajęć: Budynek SP 109 im. Batalionów Chłopskich, ul. Przygodna 2
Informacje: 791 548 061 lub szkola1st@akademia-muzyki.com

KONTAKT

tel. 692548061

szkola1st@akademia-muzyki.com

Adres: Budynek SP 109 im. Batalionów Chłopskich
ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa

plakat